Nummer 2, jaargang 33, juli 2007
     
 
 
 

In memoriam Hilde Saenen

Heemwandeling

Kjell Corens  
 
Natuurhistorische wandeling
David Swinnen  
 

De Sint-Jansvrienden, een geschiedenis

Glenn Geeraerts  
 
Uw namen staan in steen gegrift
Oorlogsmonumenten in Averbode (II)
Kjell Corens  
 

Een groet uit Averbode
(uitbreiding van het fotoboek)
Thema: 19.
De familie Vernelen

Marcel Van Diest  
 

Gesneuvelde strijders in de 'Groote Oorlog'
Frans Van der Borght
 

Eddy Exelmans
Fernand Janse
Paul Laureys
 
 
Kwartierstaat Franciscus Van der Borght
Eddy Exelmans  
 
Aankondiging nieuw boek: Heinke van Freke
Glenn Geeraerts  
 
Aankondiging Expo: Omkijken naar Averbode
Glenn Geeraerts