Nummer 1, jaargang 33, maart 2007
     
 
 
 

Jan Van Rijswijck in Scherpenheuvel
Keerskensprocessie

Kjell Corens
 
 
Gesneuvelde strijders in de 'Groote Oorlog'
Josephus Michael Swinkels
Eddy Exelmans
Fernand Janse
Paul Laureys
 
 

Averbodes Mariapark (III)

Glenn Geeraerts  
 

Een groet uit Okselaar
De familie Sneyers

Marcel Van Diest  
 
Uit ons volksleven: weerheiligen
Frans Pairoux  
 
Uw namen staan in steen gegrift ...
Oorlogsmonumenten in Averbode
Kjell Corens  
 
Erfgoed Scherpenheuvel
Juul Claes  
 
Kapellen en kapelletjes in Vlaanderen
Lezing door Hans
Geybels
Glenn Geeraerts