En de toekomst?  
 
Een vereniging valt of staat bij de gratie van haar leden. Met onze ledenaantallen zit het wel snor. Aan het einde van het eerste werkjaar, 1974, telde onze heemkring 67 leden. Vorig jaar sloten we af met ca. 350 leden. Toch kan er nog worden gewerkt aan de naambekendheid van de vereniging. We hebben een trouw leden- en lezerspubliek, maar we mogen de ‘nieuwkomers’, jonge gezinnen die zich in Averbode komen vestigen en niet vertrouwd zijn met het dorp en zijn verleden, niet vergeten.
 
 
 
Vergrijzing van het bestuur is een oud zeer in heemkundige verenigingen. Het voorbestaan van een heemkring hoeft daardoor niet in het gedrang te komen: het lijkt erop dat mensen vaak pas op een bepaalde leeftijd interesse krijgen in hun eigen verleden en dat van hun streek. Toch is het van belang dat jongeren een stem krijgen, óók in een heemkring zoals de onze. Verjonging zorgt voor nieuwe impulsen en frisse ideeën. Alleen al de confrontatie tussen diverse kan tot andere invalshoeken leiden. Heemkring Averbode kan sinds enige tijd rekenen op enkele nieuwe, actieve bestuursleden. Natuurkenner David Swinnen vindt in de Demerbroeken zijn biotoop. Caroline Beerts, uit Testelt, is kersvers historica. Samen met erevoorzitter Marcel Van Diest, voorzitter Eddy Exelmans, Glenn Geeraerts, Kjell Corens, René Schuer en Herman Wollants maken zij vandaag deel uit van het bestuur van uw heemkring.