Hoe het begon.  
           
 
Het verhaal begint in het najaar van 1973. In de abdij bereidt de jonge historicus Trudo Jan Gerits een fotoboek over Averbode voor.
 
 
Op zoek naar oude prentkaarten over dorp en abdij komt de norbertijn terecht bij Marcel Van Diest, een Averbodenaar met een sterke interesse voor fotografie. Blijkbaar delen ze dezelfde passie.
Van het één komt het ander en Gerits, die actief is in het Vlaams Verbond voor Heemkunde, weet Van Diest ervan te overtuigen om in Averbode een heemkundige kring uit de grond te stampen.
 
 
Op donderdag 2 mei 1974, onze officieuze stichtingsdatum, wordt een eerste, vrijblijvende contactvergadering georganiseerd. In het prelaatskwartier van de abdij spreekt T.J. Gerits over de betekenis van het begrip heemkunde en het nut van een heemkring. Uit de enthousiaste aanwezigen groeit het bestuur, dat op 27 juni van dat jaar wordt verkozen. Gerits gaat als eerste voorzitter van de kring fungeren. Enkele maanden later, in september 1974, zal hij ook de algemene leiding van het Verbond voor Heemkunde op zich nemen. Marcel Van Diest wordt ondervoorzitter van de Averboodse heemkring. Bestuursleden van in het prille begin zijn Herman Pairoux (penningmeester), Renilde Golsteyn-Claes (secretaresse), Frans Claes, Leon Laureys, Paul Laureys, René Schuer, Robert Vandermeeren, Ward Van Eylen, Herman Vercammen en Aloïs Vermeulen.
 
 
De kersverse heemkring wil zich op velerlei vlakken verdienstelijk maken, namelijk door studie, voordrachtavonden, publikaties, film- en diavoorstellingen, geleide uitstappen, tentoonstellingen, enz. het eigen heem, d.w.z. het dorp Averbode en zijn bewoners in het verleden beter doen kennen. Naar aanleiding van de stichtingsvergadering wordt de hand aan de ploeg geslagen. Het bestuur beslist meteen om een tentoonstelling op poten te zetten. Onder impuls van Marcel Van Diest en met de medewerking van de lokale fotoclub Ontspanner vindt in de zomer van 1974 de expo Averbode, vroeger en nu plaats in de abdij. De rond diverse thema's gegroepeerde foto's en afbeeldingen over het dorverse thema's gegroepeerde foto's en afbeeldingen over het dorp en zijn bewoners lokken maar liefst 2.600 bezoekers. In een op de expo aanwezig intekenboek worden 51 nieuwe leden genoteerd. Tezelfdertijd stelt de heemkring zijn eerste publicatie voor: een fotoboek onder de titel Averbode vroeger. Een wandeling met Ernest Claes door het oude Averbode. De verkoop blijkt een succes. Nog hetzelfde jaar krijgt de kring zijn eerste tegenslag te verwerken: op 20 december 1974, vlak voor Kerstmis, overlijdt bestuurslid Ward Van Eylen in een Leuvens ziekenhuis. Van Eylen, amper 36 jaar oud, laat een weduwe en drie kinderen achter. Joris Janssens zal hem opvolgen als bestuurslid.